Historie

BC3Skupina historického šermu STILET r.s. existuje tak dlouho, že bylo třeba udělat kompromis v otázce data jejího vzniku. Stanoveno bylo na rok 1985. Z toho tedy plyne, že v roce 2015 slaví STILET 30 let svého fungování. V prvních letech existence se dění ve skupině pohybovalo v dimenzích tehdy obvyklých. Skupiny historického šermu nebyly zdaleka tak rozšířené, jako dnes. O to poctivější byla však jejich činnost. SHŠ STILET r.s. si do svých stanov vsadila hned od počátku mimo samotného šermování i jiné způsoby historické osvěty, jako setkávání s mládeží, život na dobových akcích v oděvech a s prostředky tomu odpovídajícími apod.

Zlomovým se stal rok 1993, kdy si členové zvolili jako prioritu produkci vlastních divadelních vystoupení, v nichž uplatnili i své umění šermířské. V té době byla tato podoba šermířských vystoupení opravdu ojedinělá. Kvalitu produkce při tom garantovala přítomnost nových členů, pracujících v civilu v profesionálních divadlech. Představení však nebyla koncipována pro ně, ale naopak pro ty ostatní. Ti se během let a příchozích zkušeností vypracovali k výkonům, které se už často dají bez nadsázky pojmenovat jako při nejmenším poloprofesionální. Jejich herectví na „place“ se tak se zmíněnými profesionály netlouklo a divák tedy netrpěl nevyrovnaností. Někteří členové se později vydali i na dráhu profesionálních šermířů, pro jejichž uplatnění (filmy, reklamy, kaskadérství, vystoupení) byly zkušenosti získané ve STILETU k nezaplacení.

Od léta 1995 si skupina vybrala za svou domovskou scénu prostor před oranžerií státníhozámku Sychrov, kde každoročně vystupuje v týdenních turnusech na začátku srpna a pokaždé s novým titulem. Tématicky se orientuje na širokou vrstvu diváctva, od malých dětí, až po dospělé. Za dobu svého sychrovského vystupování si tu získala mimo návštěvníky zámku, kteří je berou jako příjemnou atrakci, i takříkajíc stálou klientelu, která se rok od roku rozšiřuje. Další známka pravdivosti tvrzení o rostoucí kvalitě. Členy STILETU mohou potom diváci vidět na různých dobových akcích (Křivoklání, dobové trhy v Liberci a okolí atd.) Po několik let na přelomu tisíciletí ještě STILET rozšířil svou nabídku o pořádání soutěžních akcí pro děti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADalší okolnosti, které sebou nese život však rozvály členy skupiny do různých měst. Jejich setkávání tedy zřídlo a s tím i četnost vystupování. Každé z nich je ovšem stejně jako dříve připravováno s náležitou pečlivostí. Mimochodem je­li možno něco považovat za opravdovou devizu Stileťáků, pak je to schopnost operativnosti a případné improvizace.